Vase-'Kridthav' Vase no. 1-Trine Birgitte Bond-YONOBI
Sold out
Vase-'Kridthav' Vase no. 7-Trine Birgitte Bond-YONOBI
Sold out
Vase-'Kridthav' Vase no. 6-Trine Birgitte Bond-YONOBI
Sold out
Vase-'Kridthav' Vase no.8-Trine Birgitte Bond-YONOBI
Sold out
Vase-'Kridthav' Vase no.5-Trine Birgitte Bond-YONOBI
Sold out
Vase-'Kridthav' Vase no. 3-Trine Birgitte Bond-YONOBI
Sold out
Vase-'Kridthav' Vase no. 4-Trine Birgitte Bond-YONOBI
Sold out
Vase-'Kridthav' Vase no. 2-Trine Birgitte Bond-YONOBI
Sold out
vase-Handled Vase-Feldspar-YONOBI

Handled Vase

1.255 kr
Bowl-Mixing Bowl-Feldspar-YONOBI

Mixing Bowl

1.255 kr
Platter-Cake Stand-Feldspar-YONOBI

Cake Stand

1.220 kr
jug-Water Jug-Feldspar-YONOBI

Water Jug

1.220 kr
Platter-Fruit Bowl-Feldspar-YONOBI

Fruit Bowl

1.220 kr
teapot-Teapot-Feldspar-YONOBI

Teapot

1.150 kr
Vase-'Kridthav' Vase - Tall-Trine Birgitte Bond-YONOBI
Sold out
Vase-'Kridthav' Vase - Large-Trine Birgitte Bond-YONOBI
Sold out
Vase-'Kridthav' Vase-Trine Birgitte Bond-YONOBI
Sold out

'Kridthav' Vase

2.200 kr
Vase-'Kridthav' Vase-Trine Birgitte Bond-YONOBI
Sold out

'Kridthav' Vase

2.200 kr
Vase-'Kridthav' Vase - Small-Trine Birgitte Bond-YONOBI
Sold out
Vase-'Kridthav' Vase - Small-Trine Birgitte Bond-YONOBI
Sold out
Bowl-Medium Cylindrical Basket-Solenne Belloir-YONOBI
Sold out
Bowl-Large Cylindrical Basket-Solenne Belloir-YONOBI
Sold out
Bowl-Medium Cylindrical Basket-Solenne Belloir-YONOBI
Sold out
Bowl-Blue large bowl-Linda Ouhbi-YONOBI
Sold out

Blue large bowl

4.000 kr
Bowl-Green bowl-Linda Ouhbi-YONOBI

Green bowl

3.300 kr
Bowl-Blue socle oval bowl-Linda Ouhbi-YONOBI
Sold out
Vase-Seashell vase 01-Malene Knudsen-YONOBI
Sold out
Vase-Swan vase-Malene Knudsen-YONOBI

Swan vase

5.000 kr
Vase-Swan vase-Malene Knudsen-YONOBI

Swan vase

5.000 kr
Vase-Flower vase 04-Malene Knudsen-YONOBI
Sold out

Flower vase 04

6.000 kr
vase-Unique Single flower Vase-Louise Egedal-YONOBI
Sold out
vase-Unique Single flower Vase-Louise Egedal-YONOBI
Sold out
vase-Unique Single flower Vase-Louise Egedal-YONOBI
Sold out
Vase-`Kridthavs` Vase-Trine Birgitte Bond-YONOBI
Sold out
Vase-`Kridthavs` Vase-Trine Birgitte Bond-YONOBI
Sold out

Recently viewed