Ceramic courses

(For english text go to the bottom of the side)

Har du altid drømt om at lave din egen keramik? Eller har du lyst til en ny udfordring? Så tag et kig i vores nye kursuskatolog og bliv fristet. Alle vores keramikkurser finder sted på vores eget keramikværksted i Ny Kongensgade 11, København K. 

Tilmelding sker via hello@itsyonobi.com, emnefelt: Keramikkursus. Hvis du har spørgsmål eller særlige ønsker, så kontakt os endelig på hello@itsyonobi.com eller på 29473727.

 

 Basis Drejekursus

Kursusbeskrivelse:

På dette kursus vil du lære de grundlæggende teknikker omkring drejning. Du vil kunne dreje fx din egen kop, vase eller skål. Ingen forudsætninger behøves, kun lysten til at lege med leret. Den sidste mødegang bruges til at glasere dit arbejde.

 Detaljer:
Der kan maks. deltage 6 kursister på hvert drejekursus.
Drejekursus består af 6 kursusgange á 3,5 time, hvor min. 1 af gangene bruges til glasering.
Pris: 2500kr inkl. materialer. 
Underviser: Clara Gewecke (C for Ceramic)

 

Kursusstart: Ons. d.   5. april,   fra kl. 16:30-20:00.

Kursusgange

 • Ons. d. 12. april, fra kl. 16:30-20:00.
 • Ons. d. 19. april, fra kl. 16:30-20:00.
 • Ons. d. 26. april, fra kl. 16:30-20:00.
 • Ons. d. 3. maj, fra kl. 16:30-20:00.
 • Ons. d. 10. maj, fra kl. 16:30-19:00.

Kursusstart: Tors. d. 11. maj 2017 fra kl. 16:30-20:00.

Kursusgange:

 • Tors. d. 18. maj 2017, fra kl. 16:30-20:00.
 • Tors. d. 1. juni 2017, fra kl. 16:30-20:00.
 • Tors. d. 8. juni 2017, fra kl. 16:30-20:00.
 • Tors. d. 15. juni 2017, fra kl. 16:30-20:00.
 • Tors. d. 22. juni 2017, fra kl. 16:30-19:00.
Weekendkursus:

Drejekursus med raku brænding

Kursusbeskrivelse:

Dette kursus består af tre kursusgange fordelt over to weekender, hvor du først lærer at dreje dine egne mindre keramik genstande, som du på den efterfølgende kursusgang lærer at raku brænde. Raku er en udendørs japansk brændeteknik med unikke resultater i farve og stoflighed.

 Detaljer:

Der kan maks. deltage 6 kursister på dette kursus. 
Varighed: 3 dage fordelt på to weekender, fra kl. 10-14 (inkl. frokostpause). Den sidste dag bruges til at raku brænde.
Pris: 1800kr ex materialer. Materialer koster 500kr/deltager. 
Forplejning: Kurset er inkl. kaffe & en let frokost
Underviser: Hans Bo  (Som er del af BoTyrrestrup Design

 

Ledige kursusgange:

Kursusgang 1:

 • Lør. d. 11. marts 2017 fra kl. 10:00-14:00.
 • Søn. d. 12. marts 2017 fra kl. 10:00-14:00.
 • (Raku brænding) Lør. d. 18. Marts 2017 fra kl. 10:00-14:00.

Kursusgang 2:

 • Lør. d. 25. marts 2017 fra kl. 10:00-14:00.
 • Søn. d. 26. marts 2017 fra kl. 10:00-14:00.
 • (Raku Brænding) Lør. d.1. april 2017 fra kl. 10:00-14:00.

___________________________________________________________________

Intensivt drejekursus

Kursusbeskrivelse:

Dette kursus vil du få et intensivt kursus i de grundlæggende teknikker omkring drejning. Ingen forudsætninger behøves, kun lysten til at lege med leret. På dette kursus vil jeres ting ikke blive glaseret. En glaseringsgang kan eventuelt aftales med underviseren efterfølgende (Bemærk! dette er ikke inkluderet i prisen).

Detaljer:

Der kan maks. deltage 6 kursister på dette kursus. 

Varighed: 2 intensive dage, fra kl. 10-14:30 (inkl. frokostpause)

Pris: 1500kr ex materialer. Materialer koster 250kr/deltager.

Forplejning: Kurset er inkl. kaffe & frokost
Underviser: Hans Bo (Som er del af BoTyrrestrup Design

 

Ledige kursusgange:

Kursusgang 1:

 • Lør. d. 22. April 2017 fra kl. 10:00-14:30.
 • Søn. d. 23. April 2017 fra kl. 10:00-14:30.
Kursusgang 2:
 • Lør. d. 20. maj 2017 fra kl. 10:00-14:30.
 • Søn. d. 21. maj 2017 fra kl. 10:00-14:30.
Kursusgang 3:
 • Lør. d. 27. maj 2017 fra kl. 10:00-14:30.
 • Søn. d. 38. maj 2017 fra kl. 10:00-14:30.

_______________________________________________________________________________

NYHED! Gruppekursus

Som noget nyt tilbyder Yonobi muligheden for at skræddersy et keramik kursus specielt til dit behov. Står du for eksempel og mangler en anderledes aktivitet til din venindes polterabend, til firmaarrangementet eller til mødre gruppen – så kontakt os på hello@itsyonobi.com og vi laver et kursus kun for jer. 

Detaljer:

Min. 6 deltagere. Prisen er 1000kr/person ex. materialer for en 3 timers drejekursus. Hvis I er mere end 6 personer kan det anbefales at forlænge kurssuset med 1-2 timer, da værkstedet kun har 6 drejeskiver - og I derfor skal skiftes til at lære at dreje i hold. Materialer pr. person 500kr.

_______________________________________________________________________________

 

ENGLISH

Have you always dreamed of making your own pottery or do you want a new challenge? Then have a look through our new class catalog and be tempted. All our ceramic courses are held at our own ceramics workshop in downtown Copenhagen.

Registration is done via hello@itsyonobi.com, subject field: Pottery Course. Registration is binding and payments are due min. 7 days before the start of the course. If you have questions or special requests please contact us at hello@itsyonobi.com or call 0045 29 47 37 27.

 Basic Pottery Class

Class description: In this class, you will learn the basic techniques around the turn. You will be able to turn, for example, your own cup, vase or bowl. No prerequisites required, only the desire to play with clay. The last meeting once used to glaze your work.

 Details:

 • A maximum. Part 6 students at each turn course.
 • Turning Course consists of six courses each 3,5 hours, where min. 1 of the times is used for glazing.
 • Price: 2500DKK ex-materials. Materials cost 500DKK / participant.
 • Teacher: Clara Gewecke (C for Ceramic)

 

Course Start: Wed. 5th. 2017 of April, from pm. 16:30-20:00

 • Wed. April 12th, from pm. 16:30-20:00
 • Wed. April 19th, from pm. 16:30-20:00
 • Wed. April 26th, from pm. 16:30-20:00
 • Wed. May 3th, from pm. 16:30-20:00
 • Wed. May 10th, from pm. 16:30-20:00

Course Start: Thurs. 11.th. of may 2017 from pm. 16:30-20:00

 • Thurs. d. May 18.th 2017, from pm. 16:30-20:00
 • Thurs. d. June 1.th 2017, from pm. 16:30-20:00
 • Thurs. d. June 8.th 2017, from pm. 16:30-20:00
 • Thurs. d. June 15.th 2017, from pm. 16:30-20:00
 • Thurs. d. June 22.th 2017, from pm. 16:30-20:00

Weekend Classes

Pottery Class with raku firing

Course description: This course consists of three sessions spread over two weekends where you first learn how to turn your own small pottery items that you do on the subsequent course time learning to raku burn. Raku is a Japanese outdoor burn technique with unique results in color and texture.

 Details:

 • A maximum of 6 students in this course.
 • Duration: 3 days spread over two weekends, from pm. 10-14 (including Lunch break). The last day is used to 'raku' burning.
 • Price: DKK 1800 ex. materials. Material costs are 500DKK / participant.
 • Meals: The course is including coffee and a light lunch


Available lessons:

Lecture 1:

 • Sat. d. March 11th, 2017, from pm. 10:00-14:00
 • Son. d. March 12th, 2017, from pm. 10:00-14:00
 • Sat. d. March 18th, 2017, from pm. 10:00-14:00

 

Lecture 2:

 • Sat. March 25th, 2017, from pm. 10:00-14:00
 • Son. March 26th, 2017, from pm. 10:00-14:00
 • Sat. April 1st, 2017, from pm. 10:00-14:00

 


Pottery Class

Course description: This course will get an intensive course in the basic techniques around the turn. No prerequisites required, only the desire to play with clay. In this course, your things will not be glazed. A glass ring time may be agreed with the teacher afterward (Note: this is not included in the price).

Details

 • A maximum of 6 students in this course.
 • Duration: 2 intensive days yet. 10-14.30 (including Lunch break)
 • Price: 1500DKK ex. materials. Materials cost 250DKK / participant.
 • Meals: The course is including coffee & lunch
 • Teacher: Hans Bo


Available lessons:

 • Sat. d. April 22th, 2017, from pm. 10:00-14:30
 • Son. d. April 23rd, 2017, from pm. 10:00-14:30

 • Sat. d. May 20th, 2017, from pm. 10:00-14:30
 • Son. d. May 21th, 2017, from pm. 10:00-14:30 

 • Sat. d. May 27th, 2017, from pm. 10: 00-14:30
 • Son. d. 28th May 2017, from pm. 10: 00-14:30

NEW! Group Class

As a new offer Yonobi ability to tailor a ceramics course specifically for your needs. You may for instance and lacking a different activity to your friend's bachelor party, for corporate event or mothers group - please contact us at hello@itsyonobi.com and we will create a course just for you.


Details:
Min. 6 participants. The price is 1000DKK / person ex. materials for a 3-hour pottery class. If you are more than 6 people it is advisable to extend the rate unseen by 1-2 hours, when the workshop has only 6 turntables - and therefore need to take turns at the wheel. Materials per. person 500DKK.